Monday, 8 August 2016

Prazo de Roriz 2002, 16/20Cena 5 Euro, przeciętnie dobre winko, dobre do codziennej kolacyjki w środku tygodnia. Prazo znaczy "wypożyczone".

No comments:

Post a Comment